Cenník výkonov a služieb neuhrádzaný zdravotnou poisťovňou

Na našej podstránke cenníka nájdete prehľad našich cien za jednotlivé služby, ktoré poskytujeme v našej pediatrickej ambulancii. Ceny sú stanovené tak, aby boli dostupné pre širokú verejnosť a zahŕňajú všetky poplatky za naše služby. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom cien alebo našich služieb nás neváhajte kontaktovať. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

1. Vyšetrenie na prácu

25

/Patria sem prehliadky pre zamestnávateľov – vstupné, kontrolné, rizikové, prehliadky pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť, prehliadky podľa osobitných predpisov – pre SBS, zváračov, práce vo výškach, na elektrických zariadeniach, práca v noci a iné podľa potreby zamestnávateľa/

2. Vyšetrenie na prácu, brigádu – študenti

15€

3. Vyšetrenie na vodičský preukaz

25€

4. Vyšetrenie nepoistenej osoby

30€

5. Zdravotný preukaz na dobu neurčitú

25€

6. Zdravotný preukaz na dobu určitú /na 3 mesiace/

10€

7. Lekársky nález podľa zdravotnej dokumentácie

15€

/bez vyšetrenia, pre poisťovne, štátne orgány, štúdium v zahraničí a pod…/

8. Výpis zo zdravotnej dokumentácie

15€

9. Potvrdenie prihlášky pre školy /MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ/

3€

10. Potvrdenie o očkovaní

3€

11. Potvrdenie o zdravotnom stave

3€

/pre nezdravotnícke zariadenia – letné tábory, školy v prírode, športové kluby, plávanie /

12. Príplatok za administratívny výkon do 24 hod.

10€

13. Vyšetrenie na vysokozdvižný vozík

25€

14. Potvrdenie na zbrojný pas

30€

15. CRP nad 15 rokov

5€

MUDr. Drusková