Ambulancia

Ružomberok

Adresa:
Zarevúca 5677/3A,
034 01 Ružomberok

Telefón:
0904 521 914

E-mail: druskova.beata@gmail.com
Sestra: Terézia Sanigová

Ambulancia

LIPTOVSKÁ OSADA

Adresa:
Liptovská Osada 139,
034 73

Telefón:
044/439 6233
905 899 697

E-mail: druskova.beata@gmail.com
Sestra: Mgr. Miroslava Koštialová